Ako vybaviť list vlastníctva

Ako, kde a za koľko vybaviť list vlastníctva?

Redakcia - 24. júna 2019 - 15142. zobrazení

Pekná nehnuteľnosť v lukratívnej lokalite za dobrú cenu ešte nie je zárukou výhodnej kúpy. Daný byt alebo dom môže byť zaťažený ťarchou, mať nevysporiadané vlastnícke vzťahy či dokonca byť predávaný človekom, ktorý nie je majiteľom. Práve pred týmito rizikami vás môže ochrániť výpis z listu vlastníctva.

Kedy sa využíva list vlastníctva?

  • Pri dokazovaní vlastníctva nehnuteľnosti pri predaji alebo súdnych sporoch.
  • Pri nezáväznom overovaní vlastníckych vzťahov pred kúpou nehnuteľnosti.

Akým spôsobom vybaviť výpis z listu vlastníctva?

Súčasná legislatíva umožňuje získať výpis z listu vlastníctva viacerými spôsobmi. To, ktorý z nich zvolíte, závisí od toho, či potrebujete dokument na právne účely alebo vám stačí iba výpis s informatívnym charakterom.

  • Osobne – Pri požiadavke o získanie listu vlastníctva s využitím na právne úkony je potrebná osobná návšteva príslušnej inštitúcie.
  • Online – Ak vám postačí dokument spĺňajúci len informatívny charakter, nájsť ho môžete aj online z pohodlia domova.
List vlastníctva a jeho vybavenie

Kde získate list vlastníctva?

Pôvodne boli tieto dokumenty vydávané len na katastri, no pre jednoduchší a rýchlejší prístup k nim to aktuálne umožňujú aj vybrané pošty. V prípade vybavenia cez internet je k dispozícii katastrálny portál, na ktorom sa dajú zároveň vybaviť aj iné úkony.

Na príslušnom katastrálnom úrade

Najbežnejším spôsobom vybavenia je osobná návšteva katastra. S tým však súvisí jedna prekážka. Výpis je možné vydať len na úrade v katastrálnom území, v ktorom sa nachádza daná nehnuteľnosť.

Vecné bremeno: Ako sa s ním vysporiadať?

Viete, čo je to vecné bremeno a ako sa s ním vysporiadať? Ako zrušiť vecné bremeno podľa Občianského zákonníka? Aké sú jeho podoby?

Vecné bremeno – ako sa s ním vysporiadať

Na pobočke Slovenskej pošty

Práve za účelom získania listu vlastníctva bez viazanosti na adresu nehnuteľnosti sa tieto dokumenty začali vydávať aj na poštových pobočkách. Zoznam pobočiek je však stále malý, takže táto príležitosť sa dá využiť iba v niektorých mestách.

Na portáli www.katasterportal.sk

Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob, ktorý však spĺňa iba informatívne účely. Takto stiahnutý list vlastníctva nie je možné uplatniť ako dokument potrebný k oficiálnej transakcii.

List vlastníctva - Katastrálny portál

Koľko stojí vybavenie listu vlastníctva?

Na katastri alebo pošte

V oboch prípadoch sa za vydanie listu vlastníctva účtuje poplatok 8 €. Dokument nadobúda dňom vydania 3-mesačnú platnosť s možnosťou využitia pri všetkých právnych a obchodných úkonoch. Získate ho na počkanie, v prípade pošty najneskôr do 24 hodín.

Online

Za získanie výpisu z internetu sa neplatí nič. Takýto dokument ale nie je použiteľný na právne úkony. Má výlučne informatívny charakter. Ten majú aj priložené mapky na portáli mapka.gku.sk, vďaka ktorým nahliadnete bližšie do aktuálneho stavu parciel nehnuteľnosti.

Originálny list vlastníctva len pre vlastníkov

Pri žiadaní o výpis listu vlastníctva máte nárok na zverenie originálu len v prípade, že ste vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak teda idete nehnuteľnosť kupovať a chcete si tento dokument iba prezrieť, do rúk sa vám dostane len kópia. Podľa účelu, na aký výpis potrebujete, vám vydajú buď čiastočný, alebo úplný variant.

Poskytovanie hypotéky pre mladých

Ako čítať list vlastníctva?

Úplné znenie dokumentu obsahuje až 4 časti, pričom každá sa zameriava na konkrétny druh informácií. Spolu vytvárajú ucelený obraz o nehnuteľnosti, o jej vlastníkoch a o prípadných bremenách, ktoré daný objekt zaťažujú.

  • A – Majetková podstata.
  • B – Vlastníci a iné oprávnené osoby.
  • C – Ťarchy.
  • D – Informácie o plombe, teda o prípadnej prebiehajúcej zmene vo vlastníckych vzťahoch.

Výpis z listu vlastníctva už pomohol nejednému kupujúcemu. Napriek tomu, že vďaka nemu sa dá vyhnúť zlej kúpe, nie každý sa podujme k jeho vybaveniu. Pokiaľ však viete, ako ho získať a kam sa obrátiť, nečaká vás nič zložité. A odmenou môže byť kúpa nehnuteľnosti bez zbytočných problémov.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články