Reklama

Reklama na Štýlovom Bývaní

Čo vám ponúkame?

  • Výhodné pozície na viditeľných miestach.
  • Inzerovanie prostredníctvom brandovej reklamy a reklamných bannerov.
  • Inzerovanie prostredníctvom reklamných PR článkov.
  • Možnosť propagácie produktov a služieb na sociálnych sieťach.

pekne byvanie

Ceny a formáty reklamy

Reklamný PR-článok
200
bez DPH
Max. dĺžka nadpisu je 80 znakov. Minimálna dĺžka textu je 1 NS a maximálna dĺžka textu sú 3 NS.
Do PR článku je možné vložiť 3 spätné odkazy (dofollow).
Textové a obrazové podklady dodáva objednávateľ.
Umiestenie v ľubovolnej kategórii.
Jedná sa o trvalé a časovo neobmedzené zverejnenie PR článku.
Objednať
Branding reklama
1500
bez DPH
Rozmer branding banneru musí byť 1600 x 1000 pixelov.
Branding banner musí byť vo formátoch GIF, PNG alebo JPEG a musí mať veľkosť do 240 kB.
Branding reklama musí pôsobiť ako jeden celok.
Umiestenie branding reklamy je na pozadí úvodnej stránky a všetkých podstránkach.
Dĺžka kampane branding reklamy je 1 mesiac.
Objednať
Sponzor článku
350
bez DPH
Rozmer reklamného banneru musí byť 728 x 90 pixelov.
Reklamný banner musí byť vo formátoch GIF, PNG alebo JPEG a musí mať veľkosť do 25 kB.
Umiestnenie reklamného banneru vo vlastnom PR článku.
Umiestnenie reklamného banneru v redakčnom článku.
Jedná sa o trvalé a časovo neobmedzené umiestnenie reklamného banneru.
Objednať
Reklamný banner
900
bez DPH
Rozmer reklamného banneru musí byť 300 x 290 pixelov.
Reklamný banner musí byť vo formátoch GIF, PNG alebo JPEG a musí mať veľkosť do 35 kB.
Jedná sa o výhradnú kampaň jedného inzerenta.
Umiestenie reklamného banneru je v pravej bočnej časti. Reklamný banner je viditeľný na každej zobrazenej stránke.
Dĺžka kampane je 1 mesiac.
Objednať

Rozmery a umiestnenie reklamných bannerov

Reklama na portály Štýlové Bývanie

Publikácia PR článkov

Publikácia PR článkov zohráva kľúčovú úlohu pri link buildingu. Dôsledkom publikácie PR článkov je zlepšovanie pozícií vybraných vstupných stránok, resp. kľúčových slov vo výsledkoch vyhľadávania. Zlepšenie pozícií má za následok zvýšenie organickej návštevnosti konkrétnej webovej stránky z výsledkov vyhľadávania a zvýšenie CTR pre danú vstupnú stránku.

V PR článkoch sú umiestňované spätné odkazy, ktoré zvyšujú autoritatívnosť, resp. domain a URL rating propagovanej webovej stránky, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zvýšeniu konverzného pomeru na danom webe.

PR články, ktoré majú byť publikované na portály Štýlové Bývanie musia mať zmysluplný obsah! Nesmie sa jednať o články, ktoré by boli skopírované, to platí, aj pre vybrané časti článku. PR články musia mať konkrétneho autora, nesmú byť publikované na iných weboch a mali by mať náležitú výpovednú hodnotu.

Pokiaľ nemáte čas vytvoriť kvalitné PR články, resp. prezentáciu vašej firmy, e-shopu alebo produktu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám kvalitné PR články napíšeme!

1 x reklamný PR - článok
200
bez DPH
1 x PR článok.
Max. dĺžka nadpisu je 80 znakov. Minimálna dĺžka textu je 1 NS a maximálna dĺžka textu sú 3 NS.
Do PR článku je možné vložiť 3 spätné odkazy (dofollow).
Textové a obrazové podklady dodáva objednávateľ.
Umiestenie v ľubovolnej kategórii.
Jedná sa o trvalé a časovo neobmedzené zverejnenie PR článku.
Objednať
5 x reklamný PR - článok
900
bez DPH
5 x PR článok.
Max. dĺžka nadpisu je 80 znakov. Minimálna dĺžka textu je 1 NS a maximálna dĺžka textu sú 3 NS.
Do PR článku je možné vložiť 3 spätné odkazy (dofollow).
Textové a obrazové podklady dodáva objednávateľ.
Umiestenie v ľubovolnej kategórii.
Jedná sa o trvalé a časovo neobmedzené zverejnenie PR článku.
Objednať
10 x reklamný PR - článok
1600
bez DPH
10 x PR článok.
Max. dĺžka nadpisu je 80 znakov. Minimálna dĺžka textu je 1 NS a maximálna dĺžka textu sú 3 NS.
Do PR článku je možné vložiť 3 spätné odkazy (dofollow).
Textové a obrazové podklady dodáva objednávateľ.
Umiestenie v ľubovolnej kategórii.
Jedná sa o trvalé a časovo neobmedzené zverejnenie PR článku.
Objednať
20 x reklamný PR - článok
2800
bez DPH
20 x PR článok.
Max. dĺžka nadpisu je 80 znakov. Minimálna dĺžka textu je 1 NS a maximálna dĺžka textu sú 3 NS.
Do PR článku je možné vložiť 3 spätné odkazy (dofollow).
Textové a obrazové podklady dodáva objednávateľ.
Umiestenie v ľubovolnej kategórii.
Jedná sa o trvalé a časovo neobmedzené zverejnenie PR článku.
Objednať

záhrady na kľúč

Pri predplatení akejkoľvek reklamnej služby na 12 mesiacov vám poskytneme zľavu 20 % z celkovej výšky platby.

V prípade záujmu o akýkoľvek formát reklamy alebo v prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na info@stylovebyvanie.sk.

Online magazín Štýlové Bývanie - reklama