Vecné bremeno – ako sa s ním vysporiadať

Vecné bremeno: Ako sa s ním vysporiadať?

Redakcia - 10. januára 2020 - 7249. zobrazení

Štatistiky síce neevidujú podiel nehnuteľností zaťažených vecným bremenom, no podľa odhadov môže dosahovať až štvrtinu. Pri kúpe domu alebo bytu sa s takouto prekážkou môžete stretnúť tiež a potom už záleží len na vás, či sa s ňou aj dokážete vysporiadať.

Nie vždy sa o vecnom bremene zaťažujúcom konkrétnu nehnuteľnosť dozviete vopred. Vecné bremeno často vypláva na povrch až tesne pred kúpou pri výpise z listu vlastníctva. Niektorí sa v takej situácii kúpy vzdajú, no mnohých to od vytúženého objektu neodradí. Pre takých máme zopár užitočných tipov, ktoré vám vo vašej snahe odstrániť vecné bremeno pomôžu.

Vecné bremeno

Vecné bremeno v skratke

Vznik vecného bremena nie je nič ojedinelé, možno aj preto, že sa dá zriadiť celkom ľahko. Stačí navštíviť notára a kataster, ktorí na základe zmluvy, dedičského konania alebo návrhu súdu vecné bremeno zriadia. Potom je len na vás, či budete bremeno chcieť rešpektovať alebo sa ho v rámci možností pokúsite zrušiť.

Kedy a ako platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Viete ako a kedy platiť daň z predaja nehnuteľnosti? Na čo by ste nemali zabudnúť? Viete kto je povinný platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti

Najčastejšie podoby vecného bremena

  • doživotné právo rodiča bývať v nehnuteľnosti napriek jej predaju
  • rešpektovanie susedovho práva užívať cestu vedúcu cez pozemok
  • umožnenie využívania spornej časti pozemku zaťaženej bremenom
  • strpenie susedovej strechy vo vzdušnom priestore okolitého pozemku
Vecné bremeno

Možnosti ako podľa Občianskeho zákonníka vecné bremeno zrušiť

a) Rozhodnutím súdu alebo stavebného úradu – Kompetentné štátne orgány majú právo vecné bremeno zrušiť. Majitelia sa na nich so žiadosťou o tento úkon môžu obrátiť, ak nastala väčšia zmena pomerov spojených s nehnuteľnosťou a jej vlastníctvom.

b) Na základe zmluvy – Po dohode zúčastnených strán sa spíše zmluva o zrušení bremena. Tú následne osvedčí notár a po tomto úkone sa na katastri v liste vlastníctva bremeno zruší.

c) Na základe ustanovenia zákona – K tejto možnosti dochádza pri zmenách v účele využitia daného pozemku. Môže ísť napríklad o stratu podzemnej vody či ukončenie využívania časti pozemku energetickými alebo plynárenskými spoločnosťami.

d) Pod vplyvom iných skutočností – Vecné bremeno zaniká aj smrťou alebo v prípade práva právnickej osoby jej zánikom.

Panelák

Aj keď o vecnom bremene sa často hovorí ako o strašiaku, ktorý vám znepríjemní vlastníctvo nehnuteľnosti, pri správnom postupe sa s ním vysporiadate bez väčších problémov. Aj vďaka našim tipom môžete nájsť adekvátny a legálny spôsob ako v závislosti od typu bremena a jeho rozsahu s týmto problémom skoncovať.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články