IVT EQ 13

Európa zaraďuje vyššiu rýchlosť v prechode k obnoviteľným zdrojom! Čo to znamená pre tuzemské domácnosti a podniky?

Reklamný článok - 5. novembra 2020 - 1478. zobrazení

1.1.2021 nadobudnú platnosť nové pravidlá obchodovania s emisiami, ktoré počítajú s priebežným zvyšovaním ceny emisií oxidu uhličitého. Cieľom nových pravidiel, ktoré sú platné pre roky 2021 – 2028 je silnejšia motivácia k opusteniu používania fosílnych palív a zároveň získanie prostriedkov a následná motivácia k prechodu k obnoviteľným zdrojom energií. Domácnosti v západnej Európe tak už dnes počítajú, o koľko im zdraží teplo či pohonné hmoty.

Nové pravidlá sú platné v celej Európskej únii, tj. aj v tuzemsku, kde sa o nich však príliš nehovorí. Túto tému čiastočne „prikryla“ pandémia koronavírusu a samotný nezáujem verejnosti. Aj tuzemské podniky a domácnosti sa však musia pripraviť na to, že Európska únia začiatkom budúceho roka zaraďuje vyššiu rýchlosť v prechode k obnoviteľným zdrojom energií. Niektoré členské štáty EÚ svojimi plánmi dokonca predčia ambície únie. Napríklad Holandsko a Veľká Británia počítajú s úplným zákazom predajom kotlov na zemný plyn. V krajinách Škandinávie je aktuálnou témou zákaz používania kotlov na vykurovacie oleje.

Ako vybrať nový zdroj tepla?

Ak vyberáte nový zdroj tepla pre svoju domácnosť, je viac než žiaduce, aby ste vzali do úvahy súčasné trendy. Používanie fosílnych palív a energií z nich bude drahšie a tlak na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vyšší.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie nie je v Európe žiadnou novinkou a niektorých z vás možno prekvapí, že…

  • Takmer každá druhá novostavba v Nemecku má nainštalované tepelné čerpadlo.
  • Tepelné čerpadlá sú najvyužívanejším zdrojom energie v Nemecku, kedy z pomyselného trónu zosadili zemný plyn.
  • V severnom Taliansku nájdete regióny, ktorých dopyt po teple je uspokojený z cca jednej tretiny geotermálnym teplom.
  • Veľké mestá ako Londýn, Mníchov, Hamburg, Miláno či Viedeň počítajú s výrazným zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energií na výrobe tepla pre domácnosti.
  • Obnoviteľné zdroje energií sú čoraz častejšie využívané aj v poľnohospodárstve, kde pomáhajú znižovať náklady na produkciu a zároveň uspokojujú dopyt spotrebiteľov po potravinách s minimálnou uhlíkovou stopou.

V dodávkach obnoviteľných zdrojov energií pre domácnosti majú tepelné čerpadlá primárnu úlohu, a to aj vďaka masívnej štátnej pomoci v podobe dotácií na obstaranie čerpadla či nižších cien elektrickej energie. Tento zdroj tepla využívajú domácnosti lokálne, tj. čerpadlá sú inštalované v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti, ale aj v rámci diaľkových dodávok tepla, kedy veľké tepelné čerpadlá umiestnené v podzemí alebo niekoľko kilometrov za metropolou dodávajú teplo celým mestským štvrtiam.

Fúkaná izolácia: Jeden z najlepších izolantov!

Viete, prečo je fúkaná izolácia považovaná za ten najlepší izolant? Aké materiály fúkaná izolácia využíva? Aké sú jej výhody a nevýhody?

Fúkaná izolácia

Prečo zrovna tepelné čerpadlá? Výhod je niekoľko…

  • K výrobe tepla využívajú energiu zo vzduchu či geotermálneho tepla. Tejto energie je pritom dostatok všade v Európe a je nevyčerpateľná.
  • Tepelné čerpadlá dokážu vyrábať dostatočný objem tepla bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky. Zaujímavosťou môže byť, že Švajčiarsko využíva geotermálnu energiu počas zimy, kedy klesá výkon tamojších vodných elektrární, na ktoré táto alpská krajina spoliehala vo veľkom doteraz.
  • Prevádzka tepelných čerpadiel je lacná. Rovnako ako energia z nich, čo má pozitívny efekt na verejné financie i peňaženky domácností pre ktoré znamená prechod k tepelným čerpadlám nižšie ceny za teplo.
  • Výroba tepla prostredníctvom tepelných čerpadiel je ekologicky prívetivá.

Tepelné čerpadlá sú ľahko dostupné aj tuzemským domácnostiam a firmám. Skúsenosti z Nemecka, Francúzska, Rakúska, Veľkej Británie či južného Švédska ukazujú, že dokážu pracovať spoľahlivo aj niekoľko desiatok rokov.

  • Kategórie

Podobné články