Poistenie nehnuteľnosti

Prenajímate nehnuteľnosť? Na toto by ste si mali dať pozor

Reklamný článok - 5. septembra 2022 - 933. zobrazení

Investovanie do nehnuteľností a ich prenájom je dobrý spôsob zhodnotenia vašich peňazí. A to najmä preto, že ceny nehnuteľností neustále rastú. Prenájom môže prebiehať takmer bez problémov, ak eliminujete všetky riziká.

Poistenie domácnosti

Jednou z prvých vecí, ktorú by ste pri prenajímaní mali urobiť je poistenie domácnosti. Ak totiž zodpovedáte za škody, ktoré môže nájomník spôsobiť iným, je lepšie sa na takúto situáciu pripraviť. Nikdy totiž neviete, či nechtiac napríklad nevytopí susedov.

Preto sa pri výbere poistky zamerajte na také, v ktorých je zahrnuté poistenie škôd spôsobené tretím osobám. V niektorých programoch umožňujú dokonca krytie škôd spôsobených podnájomníkom priamo vám.

Nájomná zmluva

Na prenajímanie, ako fyzická osoba, síce nepotrebujete živnosť, no zaregistrovať sa na daňovom úrade musíte. Inak vám hrozí vysoká pokuta. Zmluva nemusí byť v písomnej podobe. No je dobré ak ju budete mať. Pri nespoľahlivom nájomníkovi budete aspoň krytí.

Dobre spísaná zmluva by mala obsahovať miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza či výšku mesačného nájmu. Ak je byt zariadený, mali by ste mať spísaný inventárny zoznam. V zmluve si tiež definujte práva a povinnosti prenajímateľa či podmienky na ukončenie nájmu. Nájomnú zmluvu však nespisujte radšej sami, oslovte právnika alebo realitnú kanceláriu. Majú oveľa väčší prehľad a viac skúseností. Nestane sa vám, že by bola zmluva neplatná.

Podpis zmluvy

Opravy v byte

Do nájomnej zmluvy môžete zahrnúť aj spôsob, ako budete riešiť drobné opravy. Menšie opravy do určitej sumy si nájomca platí zvyčajne sám. Ak však vzniknú nedostatky, ktoré nájomca nespôsobil a bránia mu poriadne užívať byt, ste povinní ich čo najskôr odstrániť. Ak ich totiž po upozornení neodstránite a nájomca ich opraví na vlastné náklady, bude od vás žiadať vyplatenie nákladov.

To platí aj opačne. Ak zistíte, že nájomca neopraví drobné poruchy a nevykoná bežnú údržbu aj napriek vášmu upozorneniu, môžete tieto opravy vykonať vy. A potom máte právo požadovať od nájomcu náhradu. Stavebné úpravy môže vykonávať len s vaším súhlasom.

Výber podnájomníkov

Svoj byt chcete určite prenajať bezproblémovým nájomníkom. Pri ich výbere majte trpezlivosť. Počas obhliadok sa od potenciálnych nájomníkov snažte získať čo najviac informácií. Spýtajte sa napríklad, prečo si vybral váš byt, či je fajčiar, či má domáce zviera alebo koľko ľudí bude bývať vo vašom byte.

Takisto sa nezabudnite spýtať, či má pravidelný príjem. Môžete ho požiadať aj o predloženie pracovnej zmluvy. Ešte pred podpisom zmluvy si overte, či nemá zápis v trestnom registri, alebo či sa náhodou nenachádza na zozname dlžníkov a v hľadáčiku exekútorov.

Zdroj obrázkov: Pexels.com

  • Kategórie

Podobné články