Záhradný domček

Kedy potrebujete stavebné povolenie na záhradný domček a kedy nie?

Reklamný článok - 22. septembra 2023 - 1486. zobrazení

Chcete si na svojom pozemku postaviť záhradný domček? Dobrou správou je, že o povolenie nemusíte žiadať – malé záhradné domčeky možno postaviť na základe žiadosti. Zistite, kedy ho môžete začať stavať takmer okamžite.

Záhradný domček – kedy stačí ohlásiť jeho výstavbu?

Otázky súvisiace s výstavbou objektov na stavebných pozemkoch sú uvedené v stavebnom zákone. Práve v tomto zákone by ste mali hľadať odpoveď na otázku, kedy je možné postaviť záhradný domček – https://plechovegaraze-stalmex.sk/ bez povolenia. Na to, aby sa nová stavba nepovažovala za svojvoľnú, musia byť splnené dve podmienky – prvá sa týka veľkosti domčeka a druhá jeho maximálnej výšky.

Záhradné domčeky z Poľska – výstavba bez povolenia:

  • stavba nesmie presiahnuť 25 m²;
  • budova nesmie byť vyššia ako 5 m.

Ak váš vysnívaný záhradný domček spĺňa opísané kritériá, nemusíte čakať na získanie stavebného povolenia. Stačí podať tzv. povinné ohlásenie, t. j. písomne informovať stavebný dozor v katastrálnom území o plánovanej výstavbe. Dôležité je, aby opis stavby v oznámení zodpovedal skutočnosti a aby sa počas výstavby dodržiavali všetky informácie uvedené v oznámení. V opačnom prípade vám môže stavebný dozor uložiť pokutu.

Kedy si výstavba záhradného domčeka vyžaduje povolenie?

Napriek zmenám v legislatíve, v dôsledku ktorých sa výstavba niektorých stavieb odformalizovala, existujú prípady, keď sa bez získania povolenia nezaobídete. V prípade záhradného domčeka bude povolenie potrebné, keď:

  • záhradný domček má mať zastavanú plochu väčšiu ako 35 m2. – má ísť o väčšiu stavbu, ktorá sa bude využívať napríklad aj ako dielňa na dvore;
  • na pozemku sa už nachádzajú voľne stojace stavby a výstavba záhradného domčeka spôsobí, že počet takýchto stavieb prekročí povolený počet dvoch na každých 500 m2 plochy pozemku;
  • chcete postaviť záhradný domček na inom ako stavebnom pozemku – v takom prípade sa tiež musíte uistiť, či to bude vôbec možné.

Stavba záhradného domčeka – aký je rozdiel medzi ohlásením a povolením?

Ohlásenie stavby záhradného domčeka – na rozdiel od povolenia – je časovo menej náročné a umožňuje vám rýchlejšie začať s výstavbou stavby. Po podaní ohlásenia stačí počkať 30 dní – toľko má stavebný úrad na vznesenie námietok. Po uplynutí tohto času sa môžu práce začať.

  • Kategórie

Podobné články