Pred rekonštrukciou myslite na finančnú rezervu

Pred rekonštrukciou myslite na finančnú rezervu

Redakcia - 16. novembra 2017 - 3339. zobrazení

Prípravy na rekonštrukciu nezahŕňa len výber materiálov, sťahovanie zariadenia či podrobné plánovanie jednotlivých prác. Hlavnú úlohu zohráva aj príprava finančného rozpočtu, ktorý sa nezaobíde bez vytvorenia istej rezervy.

Pri rekonštrukciách bytov a domov sa málokedy podarí splniť finančný plán presne do bodky. Napriek detailnému zoznamu položiek a presného nacenenia nákladov sa vždy nájde niečo, čo treba dodatočne zaplatiť. Či sa jedná o dokúpenie materiálu, neplánové práce alebo nečakané opravy, práve finančná rezerva sa postará o bezproblémovú úhradu položiek nad rámec.

Odporúča sa rezerva od 10 do 20%

Odporúča sa rezerva od 10 do 20%

Výška rezervy môže byť rôzna, no závisieť by mala od celkových odhadovaných nákladov na rekonštrukciu. Čím budú náklady vyššie, tým vyššia by mala byť rezerva, no postačiť by mala 10 až 20% suma. Tá bude stačiť aj na doplnkové práce a s tým súvisiace náklady na materiál a v prípade oslovenia firmy aj na ich odmenu.

Najčastejšie sa predražia svojpomocné rekonštrukcie

Myslieť na niekoľkopercentnú rezervu by ste mali najmä pri svojpomocných rekonštrukciách. Práve pri nich najviac vznikajú neplánované výdavky spojené s dokupovaním materiálu alebo nápadom dodatočne pridať do zoznamu prác niečo navyše. V prípade spolupráce s firmou sa takýmto komplikáciám vyhnete skôr, nakoľko rozsah prác a cien býva vopred rozpočítaný.

Najčastejšie sa predražia svojpomocné rekonštrukcie

Tip na záver: Aj keď komplikáciám brániacim rýchly a efektívny priebeh rekonštrukcie vždy nezabránite, správnym prístupom sa vyhnete aspoň tým finančným. Stačí zahájiť práce až po tom, čo budete mať k dispozícii všetky prostriedky vrátane rezervy a prípadné náklady navyše vás už neprekvapia.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články